#แจกแสตมป์ลุ้นกินฟรี 500บาท ที่บาร์บีคิวพลาซ่า จำนวน 100รางวัล

รางวัล: Gift Voucher บาร์บีคิว พลาซ่า มูลค่า 500บาท จำนวน 100 รางวัล กติกา: กรอกข้อมูลเพื่อร่วมชิงโชคให้ครบทุกข้อ อัพโหลดรูปผลิตภัณฑ์ชิ้นใดก็ได้ของยูนิลีเวอร์ พร้อมแสตมป์จากเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้น แชร์ออกไปบนเฟสบุ๊ค ตั้งค่าสาธารณะ, แท็กเพื่อน 3 คน และติด #แจกแสตมป์ลุ้นกินฟรี เงื่อนไขกิจกรรม * ผู้ร่วมสนุก 1 คน สามารถร่วมสนุกได้ 1 ครั้ง เล่นได้ตั้งแต่ 31...

ประกาศผลรางวัลร่วมชิงโชคกับ Unilever และ Tesco ในวันที่ 10 เมษายน 2560

ขอบคุณที่ร่วมลุ้นโชคชิงรางวัลด้วยกันในครั้งนี้ค่ะ ผู้ชนะรางวัลทุกท่านจะได้รับของรางวัลจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้กรอกมาภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ค่ะ ผู้ชนะรางวัล: Gift Voucher บาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่า 200 บาท จำนวน 50 รางวัล 1 นายปัญญา ลิขิตศิริทรัพย์ 2 พรทิพย์ มนต์อ่อน 3 นัทธมน   บำรุงพงษ์ 4 อรณิชา ชลานุเคราะห์ 5 คณิศร 6 ธัญพร ถนัดค้า 7 ปภาวดี 8 จณินธรณ์ โตวิทิตวงศ์ 9 ศสิญานันท์ แก้วพูลศรี 10 Kanyanee Bangyeekhun 11 วารัตดา จันทประยูร 12 จิตต์โสภณ...

ร่วมเล่นเกมส์ลุ้นรับของรางวัล Tsum Tsum ลายลิขสิทธิ์แท้จาก Disney

ได้ทายนิสัยแล้วยังได้ร่วมลุ้นของรางวัลตั้งมากมายจาก Disney Tsum Tsum เพียงแค่ทำให้ครบตามกติกาง่ายๆ คือ ทายความเป็นตัวคุณ like page กรอกเพื่อลุ้นรับของรางวัล ก็มีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลดังต่อไปนี้ ร่ม Tsum Tsum  มูลค่า 350 บาท แจกทุกวัน! วันละ 20 รางวัล รางวัลพิเศษ เบาะรองนั่งหรรษา Tsum Tsum  มูลค่า 650 บาท แจกทุกวัน! วันละ...

ประกาศผลรางวัลผู้โชคดีได้รับของรางวัลสุดน่ารักจาก Disney TsumTsum ครั้งที่ 1

ขอบคุณที่ร่วมลุ้นโชคชิงรางวัลด้วยกันในครั้งนี้ค่ะ ผู้ชนะรางวัลทุกท่านจะได้รับของรางวัลจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้กรอกมาภายในวันที่กำหนดนะคะ รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ผู้ชนะรางวัล: เบาะหรรษา มูลค่า 650 บาท 2 รางวัล ได้แก่ นภัสกร อรุณสิทธิ์ ณัฏฐณิชา พรหมคำ   ผู้ชนะรางวัล: ร่มแก๊งซ่า มูลค่า 350 บาท 20 รางวัล ได้แก่ พิชาวริศ ปัญโญแก้ว ปทิตตา มิตรสูงเนิน Tawanrat Kraichu ชนิกานต์ กาญจนสมจิตต์ กรวรรณ เห็นชัด พรรษชล ตันศิลป์ Pudtarn Tarn สุธาริณี วงษ์รักษ์ ศุทธิรัตน์ รัตนสถิตสถาพร กมลวรรณ กวีวัฒน์ บุษย์มาลย์ สุทธิไชย ภิญญาพัชญ์ ทวีสุข สุภาพร หลุมเจริญภักดี ภานุชนารถ ผ่องนพคุณ สิรีธร ชาติพันธุ์ พิณรัตน์ ลือเกษมสุข วันเพ็ญ บุญถนอมวงศ์ ณัฐวรัศร์ แสงฤทัยกาล ทัดญาพร วรรณะศิลปิน เสาวลักษณ์ ลิ่มอรรถคุณ   รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560  ผู้ชนะรางวัล: เบาะหรรษา มูลค่า 650 บาท 2...
เพื่อนร่วมงาน

คุณถูกเพื่อนร่วมงานเกลียดอยู่หรือเปล่า?

เพื่อนร่วมงานไม่ชอบคุณอยู่ใช่มั้ย?
calories

ตัวจริงเรื่อง CALORIES รึเปล่า

ตัวจริงเรื่อง CALORIES จะเป็นคุณหรือเปล่า มาวัดกันที่ Quiz นี้เลย

ประกาศผลรางวัลผู้โชคดีได้รับของรางวัลสุดน่ารักจาก Disney TsumTsum ครั้งที่ 2

ขอบคุณที่ร่วมลุ้นโชคชิงรางวัลด้วยกันในครั้งนี้ค่ะ ผู้ชนะรางวัลทุกท่านจะได้รับของรางวัลจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้กรอกมาภายในวันที่กำหนดนะคะ รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 3 มิถุนายน 2560  ผู้ชนะรางวัล: เบาะหรรษา มูลค่า 650 บาท 2 รางวัล ได้แก่ ปรารถนา สวยรูป พรมารีย์ สร้อยสูงเนิน   ผู้ชนะรางวัล: ร่มแก๊งซ่า มูลค่า 350 บาท 20 รางวัล ได้แก่ สุไลดา อูมา สุชาดา เท้งศิริ ธีรพัฒน์ ญาณอัมพร อรทัย สิงหฤกษ์ นราภรณ์ แรงกล้า แพรวพรรณ สาณะเศรษฐ สุภิญญา เพ็งวงษ์ อภิสรา ธรรมนิภา สุจารี พรคุณานุภาพ เสาวรัตน์ อ่อนหวาน อรุณี ตระการไพฑูรย์ พนิดา เจ็ดกริช กาญจนา เจียรธรรม กรรณิการ์ แซ่เอี้ยว นิดา แซ่ซี พรนภา แผนกำเหนิด กมลพร ชลนิธารักษ์ ประภาเพ็ญ อนุมานไพศาล จิมาพร จ๊ะใจ อัญชลินทร์ ใจบิดา รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 4 มิถุนายน 2560  ผู้ชนะรางวัล: เบาะหรรษา มูลค่า 650 บาท 2...
sanrio

ประกาศผลผู้ชนะรางวัลเล่นเกมลุ้นสติ๊กเกอร์ LINE Hello Kitty

ขอบคุณที่ร่วมสนุกลุ้นโชคชิงรางวัลด้วยกันในครั้งนี้นะคะ ผู้ชนะรางวัลทุกท่านจะได้รับการติดต่อเพื่อจัดส่งสติ๊กเกอร์ให้ตาม LINE ID ที่ท่านได้กรอกมาภายในวันที่กำหนดค่ะ :) รายชื่อผู้โชคดี 30 ท่าน ที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกม ค้นหาความเป็น Sanrio ในตัวลูกคุณ # ชื่อ นามสกุล 1 Phaedde  Seangdala 2 มูฮัมมัด  นิลงาม 3 ศราวุธ  สะนัย 4 อรณัส  คอทอง 5 อัมพันธ์ แจ้งสว่าง 6 สิริรักษ์  ทรัพย์จอหอ 7 ด.ญ.เพชรชราวรรณ  พันธ์อินทร์ 8 วนิดา  คุ้มพร 9 ทรรศนีย์  กองเกิน 10 กัลยกร  บุญสุทธิ์ 11 วรรณชนก  สายคงดี 12 จิราพร  ศรีรัตนะ 13 พรปวีณ์  ปัณณไชยโรจน์ 14 ถิรดา  ทองด้วง 15 ณิชา  จันทร์วิเศษ 16 ด.ญ.ธนัชพร  การภักดี 17 ธารารัตน์  สุขเกษม 18 ดญสวรรยา  รอดนิล 19 ปิยธิดา  ปัญญา 20 สุจิตรา  เต่าทอง 21 เบญจวรรณ  ภัชราภรณ์ 22 Venika  Thammasuttha 23 อุรัสยา  ผ่องพันธ์ 24 ด.ญ.สุธนาพร  อ่ำเพ็ชร์ 25 ทองทวี  ธนาวัฒนวิภาค 26 ด.ญ. ทัตชญา  เอี่ยมสกุล 27 ภัทรานิษฐ์  วิกุล 28 สิริวิมล  มัชฉิมชัย 29 ศิวกร  พรมเสน 30  ด.ญ.ศรันภัทร  จุโฑปะมา   ติดตามข้อมูลดีๆได้บนหน้า เพจ อยู่หมัด สำหรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จ้า ^^ ของแถม! ไปร่วมโหวตให้ตัวการ์ตูนซานริโอตัวโปรดของคุณ ในการประกวดตัวละครซานริโอครั้งที่ 32 ประจำปี 2017 และร่วมลุ้นของรางวัลพิเศษจากซานริโอด้วย! เพียงแค่คลิกตามรูปข้างล่างนี้เลย โหวตเลย เพียงแค่โหวตให้ตัวละครที่คุณและลูกโปรดปราณ...