ขนมไทย ใครๆก็รู้จัก

มาทายชื่อขนมไทยกันเถอะ จะมีอะไรบ้างนะ ไปดูกัน!!!
ขนมไทย-02ขนมไทย-03ขนมไทย-04ขนมไทย-05ขนมไทย-06ขนมไทย-07ขนมไทย-15ขนมไทย-16ขนมไทย-09ขนมไทย-10ขนมไทย-11ขนมไทย-12ขนมไทย-13ขนมไทย-14

ขนมไทย-15

ขนมไทย-16

เป็นยังไงบ้าง….

ได้กี่ข้อกันเอ่ย?

พร้อมดูเฉลยยัง….

….

..

.

.

.

.

.

.

เฉลยขนม-02

เฉลย-02เฉลยขนม-03เฉลย-03เฉลยขนม-04เฉลย-04เฉลยขนม-05เฉลย-05เฉลยขนม-06เฉลย-06เฉลยขนม-07เฉลย-07เฉลยขนม-08เฉลย-08เฉลยขนม-09เฉลย-09เฉลยขนม-10เฉลย-10เฉลยขนม-11เฉลย-11เฉลยขนม-12เฉลย-12เฉลยขนม-13เฉลย-13เฉลยขนม-14เฉลย-14เฉลยขนม-15เฉลย-15

เฉลยขนม-16เฉลย-16

SHARE