วันแห่งเนื้อย่าง

วันแห่งเนื้อย่าง (Yakiniku No Hi) ตรงกับวันที่ 29 สิงหาคมของทุกปีก่อตั้งขึ้นใน ..1993 โดยสมาคมเนื้อย่างแห่งญี่ปุ่นเพื่อให้คนญี่ปุ่นหันมาบริโภคเนื้อย่าง เพราะสมัยโบราณเนื้อวัวเคยเป็นสิ่งต้องห้ามของญี่ปุ่นนั่นเอง เหตุที่กำหนดให้ตรงกับวันที่ “29 สิงหาคม” ก็เพราะว่าต้องการเล่นคำพ้องเสียงภาษาญี่ปุ่นระหว่างคำว่า Ya Tsuki Ni Ku (29 เดือน 8 ) กับ Yakiniku ที่แปลว่า เนื้อย่าง แม้ญี่ปุ่นจะมีเนื้อวัวที่มีชื่อเสียงอย่างเนื้อมัทสึซากะและเนื้อโกเบ แต่ในอดีต “เนื้อวัว” เคยเป็นอาหารต้องห้ามในประเทศนี้ โดยราว .. 675 จักรพรรดิเทมมุได้สั่งห้ามบริโภคเนื้อสัตว์ 5 ชนิด ได้แก่ วัว ม้า สุนัข ไก่ และลิง ทั้งนี้เนื่องจากข้อห้ามเรื่องการฆ่าสัตว์ในพุทธศาสนาที่แผ่อิทธิพลเข้ามาในญี่ปุ่น (บ้างก็ว่ามีเป้าหมายให้ชาวญี่ปุ่นหันมาบริโภคพืชผักที่ผลิตได้จำนวนมากซึ่งในรัชสมัยต่อๆ มาเนื้อสัตว์ต้องห้ามก็เพิ่มชนิดขึ้น จนครอบคลุมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแทบทั้งหมด ยกเว้นวาฬที่ถือว่าเป็นปลา อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า ชาวญี่ปุ่นไม่บริโภคเนื้อสัตว์ (ยกเว้นปลาเลย เพราะยังคงปรากฏการบริโภคเนื้อสัตว์แฝงอยู่ในพิธีกรรมทางศาสนา ที่ล่าสัตว์เพื่อนำมาบูชาเทพเจ้าและบรรพบุรุษ วัฒนธรรมการไม่บริโภคเนื้อสัตว์ของญี่ปุ่นดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงยุคเอโดะ (.. 1603-1868) ซึ่งเป็นยุคที่ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่รังเกียจการบริโภคเนื้อสัตว์อย่างมาก โดยเฉพาะเนื้อวัว (แน่นอนว่าการบริโภคอย่างลับๆ ยังมีอยู่กระทั่งในรัชสมัยของจักรพรรดิเมจิ การบริโภคเนื้อสัตว์จึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นผลมาจากการรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา โดยการเสิร์ฟอาหารฝรั่งเศสในพระราชวังญี่ปุ่น เมื่อค.. 1871 ถือเป็นการยุติการห้ามกินเนื้อสัตว์ที่ต่อเนื่องยาวนานมากว่าพันปีและเพื่อรณรงค์ให้ชาวญี่ปุ่นหันมาบริโภคเนื้อสัตว์ สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิยังได้เสวยเนื้อวัวตุ๋นต่อหน้าสาธารณชน ในวันที่ 24 มกราคม 1872 อีกด้วย

ขอบคุณเนื้อหาจาก Page : สารคดี สถาพรบุ๊คส์​