ร่วมสนุกกับ Unilever Beauty Best Buy ลุ้นรับ Samsung Galaxy S8

ร่วมสนุกกับ Unilever Beauty Best Buy

ลุ้นรับ Samsung Galaxy S8

กติกาการร่วมกิจกรรม 

(ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค. 2560 ถึง 21 ก.พ. 2561)

1.เล่นควิซด้านล่างเพื่อทดสอบความเป็นเซียนบิ้วตี้ในตัวคุณ

2.แชร์เกมส์นี้บนเฟสบุคของคุณโดยตั้งค่าสาธารณะ (Public) พร้อมเขียน Caption บอกชื่อสินค้า Beauty ของ Unilever ที่คุณชื่นชอบพร้อมเหตุผลเก๋ๆ และติดแฮชแทค #UnileverBeautyBestBuy

 • 9 – 30 ต.ค. รับคูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อครีมอาบน้ำโดฟ 1000 มล.
 • 30 ต.ค. – 22 พ.ย. รับคูปองส่วนลด 66 บาท เมื่อซื้อวาสลีน ยูวี โลชั่น 400 มล.
 • 23 พ.ย. – 6 ธ.ค. รับคูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อแชมพูเทรเซมเม่ 480 มล.
 • 7 – 20 ธ.ค. รับคูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อวาสลีนโลชั่น 400 มล.
 1. ผู้โชคดีที่ทำครบตามกติกาและมีเหตุผลโดนใจกรรมการ จำนวน 5 รางวัล รับไปเลย Samsung Galaxy S8 มูลค่า (27,900 บาท)
 2. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 5 ครั้ง ทาง Facebook page “อยู่หมัด
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พ.ย. 2560
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ธ.ค. 2560
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 2 ม.ค. 2560
  • ครั้งที่ 4 วันที่ 31 ม.ค. 2561
  • ครั้งที่ 5 วันที่ 28 ก.พ. 2561

*ขอสงวนสิทธิสำหรับผู้โชคดีที่ทำถูกต้องตามกติกาและแชร์เหตุผลที่โดนใจทีมงานที่สุดเท่านั้น

เงื่อนไข

1.โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้จัดสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลของผู้ร่วมกิจกรรมที่มีพฤติกรรมทุจริต ปลอมแปลง คดโกง หรือส่อเจตนาพยายามกระทำการดังกล่าว เพื่อให้ได้มาซึ่งของรางวัลในทุกกรณี

2.ผู้ได้รับรางวัล Samsung Galaxy S8 มูลค่า (27,900 บาท) จะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานแสดงตน และผู้ได้รับรางวัลจะต้องจ่ายภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล ที่ Unilever House Thailand

3.ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องจากการได้รับรางวัล ที่ไม่ระบุรวมอยู่ในของรางวัล

4.ของรางวัลทั้งหมดไม่สามารถเปลี่ยนแปลง โอนกรรมสิทธิ์ผู้รับประโยชน์ แลกเปลี่ยนหรือขอคืนเป็นเงินสดได้ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.บริษัท ปฏิเสธการรับผิดชอบต่อความผิดพลาด หรือสัญญาณขาดหายไม่ว่าในลักษณะใดๆ ของโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลขัดต่อการร่วมกิจกรรมการประกวด ทำให้รูปแบบหรือข้อมูลอื่นใดต้องล่าช้าหรือสูญหาย

6.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลา เปลี่ยนแปลง หรือระงับ และ/หรือ แก้ไขเงื่อนไขใดๆ ของกิจกรรมได้ทุกเมื่อ

7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ สละสิทธิ์ผู้โชคดีที่ไม่มาติดต่อรับของรางวัล ภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากกิจกรรมสิ่นสุดลง (ภายใน 21 มีนาคม 2561)

8.คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด

 

 

 

SHARE