ประกาศผลรางวัลผู้โชคดีได้รับกระเป๋าบิ๊กเซฟรุ่นบิ๊กบึ้ม รอบที่ 1 และ รอบที่ 2

ขอบคุณที่ร่วมลุ้นโชคชิงรางวัลด้วยกันในครั้งนี้ค่ะ ผู้ชนะรางวัลทุกท่านจะได้รับของรางวัลจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้กรอกมาภายในวันที่กำหนดนะคะ

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

ผู้ชนะรางวัล: กระเป๋าสีเหลืองอะโลฮ่าสดใส 5 รางวัล ได้แก่

1. ยุวพร เกษมเนตร
2. วันเพ็ญ สุเพ็งคำ
3. นภานดาบดี กิ่งกนกมยุรากาน
4. รัฐกรณ์ อูปขาว
5. อภิญญา เกิดกลาง

 

ผู้ชนะรางวัล: กระเป๋าสีเขียวโดนใจส 5 รางวัล ได้แก่

1. ผกาพันธ์ ศรีสวัสดิ์
2. ฉัตรี ชุติสุนทรากุล
3. วราภรณ์ จงพูนทิพย์
4. สีตีเราะ สอและ
5. วิมลพรรณ นิยมจันทร์

 

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

ผู้ชนะรางวัล: กระเป๋าสีเหลืองอะโลฮ่าสดใส 5 รางวัล ได้แก่

1. สลิลา ขาววิเศษ
2. ปณมน เตชะวัฒนวรรณา
3. นฤมล เรือนแก้ว
4. น.ส.ปิยนันท์ กมลศิลป์
5. ทัศนีย์ จงวัฒนะประสิทธิ์

 

ผู้ชนะรางวัล: กระเป๋าสีเขียวโดนใจส 5 รางวัล ได้แก่

1. นุชจรี นันทพานิช
2. ณัชชา สมลา
3. ช่อตะวัน ทิพย์ศรีจันทร์
4. น.ส ปิยนุช กมลศิลป์
5. อภิสรา น้อยศิริสุข
SHARE