มาเล่นเกมทดสอบสายตา ลุ้นรับของพรีเมียมกัน !

ร่วมลุ้นของพรีเมียม “ยูนิลีเวอร์ยิ้มถูกใจ ช้อปถูกจริง” กับของรางวัล รวม 24 รางวัล ได้แก่

  1. กล่องยิ้มถูกใจ ลายละ 6 รางวัล รวม  12 รางวัล
  2. แก้วยิ้มถูกใจ   ลายละ 6 รางวัล รวม  12 รางวัล

กับกติกาง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของพรีเมียมที่คุณเลือกโดนใจไปเลย เพียงแค่

  1. หาจำนวนตำแหน่งที่เกินมาได้ถูกต้อง
  2. เลือกของพรีเมียมชิ้นที่อยากได้มากที่สุด
  3. กรอกชื่อที่อยู่ พร้อม บอกเหตุผลโดนๆว่า “ทำไมคุณถึงอยากได้ของพรีเมียมชิ้นนี้
เงื่อนไขกิจกรรม

* ผู้ร่วมสนุก 1 คน สามารถร่วมสนุกได้ 1 ครั้ง สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  25 กันยายน 2560 พร้อมติดตามการประกาศผลรางวัลบนหน้าเพจ เหยียบไว้เลยนะ ในวันที่ 28 กันยายน 2560
* คัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีที่ทำถูกต้องตามกฎกติกา และกรอกรายละเอียดครบถ้วน
* ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
* ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับของรางวับระหว่างการจัดส่งให้ผู้โชคดี
* ของรางวัลจะถูกจัดส่งตามที่อยู่ที่กรอกไว้ในการลงทะเบียน

*เราเคารพข้อมูลส่วนตัวของคุณ ข้อมูลที่ได้รับจะใช้ในโปรโมชั่นและกิจกรรมชิงโชคโดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัดเท่านั้น เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามแต่อย่างใดและจะไม่ติดต่อคุณนอกเหนือไปจากเพื่อการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นและกิจกรรมชิงโชคโดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่นๆที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้นี้*

 

 

SHARE