เวลาไปเที่ยวคุณจะพกของใช้ไปเอง หรือ ไปยืมเพื่อนเอา

Cover 02

SHARE