เล่นเกมส์ลุ้นรับ Gift Voucher บาร์บีคิวพลาซ่า จำนวน 50 รางวัล

รางวัล: Gift Voucher บาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่า 200 บาท จำนวน 50 รางวัล

ลุ้นกินฟรีเสร็จแล้ว ถ้าติดใจกระติกน้ำ Summer Splash วิ่งไปคว้าได้เลยที่เทสโก้ โลตัส เพียงแค่ซื้อสินค้ายูนิลีเวอร์ครบ 399 บาท ภายในวันที่ 23 มี.ค. – 26 เม.ย. 60Thai Fav Hyper_TL_TC-A4 Cre poster

เงื่อนไขกิจกรรม

* ผู้ร่วมสนุก 1 คน สามารถร่วมสนุกได้ 1 ครั้ง เล่นได้ตั้งแต่ 24 มี.ค. – 5 เม.ย. ประกาศผล 10 เม.ย. 60 แจ้งผลรางวัลผู้ชนะรางวัลทางอีเมล์ตามที่ผู้ร่วมสนุกกรอกให้ และบนหน้าเพจ http://bit.ly/2n63yn2
* สุ่มรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูก ทำถูกต้องตามกติกา และกรอกรายละเอียดครบถ้วน
* ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
* ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับของรางวัลระหว่างการจัดส่งให้ผู้โชคดี
* ของรางวัลจะถูกจัดส่งตามที่อยู่ที่กรอกไว้ในการลงทะเบียน

*เราเคารพข้อมูลส่วนตัวของคุณ ข้อมูลที่ได้รับจะใช้ในโปรโมชั่นและกิจกรรมชิงโชคโดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัดเท่านั้น เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามแต่อย่างใดและจะไม่ติดต่อคุณนอกเหนือไปจากเพื่อการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นและกิจกรรมชิงโชคโดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่นๆที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้นี้*

SHARE