#แจกแสตมป์ลุ้นกินฟรี 500บาท ที่บาร์บีคิวพลาซ่า จำนวน 100รางวัล

รางวัล: Gift Voucher บาร์บีคิว พลาซ่า มูลค่า 500บาท จำนวน 100 รางวัล
กติกา:
  1. กรอกข้อมูลเพื่อร่วมชิงโชคให้ครบทุกข้อ
  2. อัพโหลดรูปผลิตภัณฑ์ชิ้นใดก็ได้ของยูนิลีเวอร์ พร้อมแสตมป์จากเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้น
  3. แชร์ออกไปบนเฟสบุ๊ค ตั้งค่าสาธารณะ, แท็กเพื่อน 3 คน และติด #แจกแสตมป์ลุ้นกินฟรี

[captainform id=”773968″]

เงื่อนไขกิจกรรม

* ผู้ร่วมสนุก 1 คน สามารถร่วมสนุกได้ 1 ครั้ง เล่นได้ตั้งแต่ 31 มี.ค. – 26 เม.ย. 60 ประกาศผล 5 พ.ค. 60 แจ้งผลรางวัลผู้ชนะรางวัลทางอีเมล์ตามที่ผู้ร่วมสนุกกรอกให้ และบนหน้าเพจ http://bit.ly/2o3i5gZ
* แจกผู้โชคดีจากโพสต์ที่ได้รับการไลค์มากที่สุด 100 อันดับ ที่ทำถูกต้องตามกติกา มีการกรอกรายละเอียดที่ครบถ้วน
* ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
* ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับของรางวัลระหว่างการจัดส่งให้ผู้โชคดี
* ของรางวัลจะถูกจัดส่งตามที่อยู่ที่กรอกไว้ในการลงทะเบียน

*เราเคารพข้อมูลส่วนตัวของคุณ ข้อมูลที่ได้รับจะใช้ในโปรโมชั่นและกิจกรรมชิงโชคโดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัดเท่านั้น เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามแต่อย่างใดและจะไม่ติดต่อคุณนอกเหนือไปจากเพื่อการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นและกิจกรรมชิงโชคโดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่นๆที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้นี้*

 

SHARE