ร่วมลุ้นชิงโชครางวัลรวมมูลค่ากว่าแสนบาท

ชิงโชคฟรี

รางวัลชนะเลิศ 20 รางวัล:   หมอนผ้าห่มสุดนุ่มมูลค่า 450 บาท + บรีส เอกเซล โกลด์ สูตรเข้มข้น 900 กรัม มูลค่า 105 บาท + คูปองส่วนลด Tops มูลค่า 500 บาท
รางวัลปลอบใจ 200 รางวัล: คูปองส่วนลด Tops รวมมูลค่า 500 บาท

เงื่อนไขกิจกรรม

* ผู้ร่วมสนุก 1 คน สามารถร่วมสนุกได้ 1 ครั้ง เล่นได้ตั้งแต่ 6  – 19 มี.ค. 60 ประกาศผล 21 มี.ค. 60 แจ้งผลรางวัลผู้ชนะรางวัลทางอีเมล์ตามที่ผู้ร่วมสนุกกรอกให้ และบนหน้าเพจ http://bit.ly/TopsUTTMarch17
* สุ่มรายชื่อผู้โชคดีที่ทำถูกต้องตามกติกา กรอกรายละเอียดครบถ้วน
* ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
* ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับของรางวับระหว่างการจัดส่งให้ผู้โชคดี
* ของรางวัลจะถูกจัดส่งตามที่อยู่ที่กรอกไว้ในการลงทะเบียน

*เราเคารพข้อมูลส่วนตัวของคุณ ข้อมูลที่ได้รับจะใช้ในโปรโมชั่นและกิจกรรมชิงโชคโดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัดเท่านั้น เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามแต่อย่างใดและจะไม่ติดต่อคุณนอกเหนือไปจากเพื่อการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นและกิจกรรมชิงโชคโดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่นๆที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้นี้*

SHARE